Sera Ve Kümeslerde Evaporatif Soğutma Ped Sistemleri

Seraların havalandırma ve serinletilmesinde ticari pedlere (celdekped) soğutma kapasitesi ve su tüketim miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Sera havalandırma  soğutma çalışmasında, doğal havalandırma ve doğal havalandırma+gölgeleme tülü uygulamaları yapılarak bu uygulamaların iç ortam sıcaklık değerlerini azaltmada yetersiz kaldığı belirlenmiş ve evoparatif ped serinletme sistemlerinin gerekliliği ortaya konulmuştur. Daha sonra serinletme materyali olarak celdekped, rende talaşı, saman ve sistem etkinliğini arttırmak amacıyla malzemelerin gölgeleme tülü ile kombinasyonları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 

Evaporatif celdekped’te en yüksek serinletme etkinliği %56.722 iken gölgeleme tülü ile birlikte kullanılması durumunda bu oran %67.45’e çıkmıştır. Saman uygulamasında en yüksek serinletme etkinliği %29.96 iken saman+gölgeleme tülü ile birlikte kullanılması durumunda bu oran %32.77’ye ulaşmıştır. Rende talaşı uygulamasında en yüksek serinletme etkinliği %41.08 iken rende talaşı+gölgeleme tülü ile birlikte kullanılması durumunda bu oran %44.44’e ulaşmıştır. Sonuç olarak: Çalışma sonucunda, ticari olarak üretilen Evaporatif celdekpedlerin sera içi sıcaklıkları düşürmede daha olumlu sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Yerel malzemelerde başarı oranının düşmesindeki neden dış ortamdan alınan kuru havanın serinletme evaporatif pedlerinin içerisinden  içerisine doğru yeterli miktarda hava iletememesinden kaynaklandığı ve bunun sonucu olarak da yerel malzemelerin serinletme etkinliğinin azaldığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmanın Önemi ve Etkisi: Dünyanın önemli seracılık merkezlerinden olan ülkemizde yaz aylarında ortaya çıkan yüksek sıcaklıkların azaltılması ve düşük oransal nem değerlerinin arttırılması ekonomik bir üretim için son derece önemlidir. Seraların ( havalandırma) Serinletme uygulamaları ile birlikte artan sıcaklıklar karşısında yaşanan verim kayıpları azalacak ve üretici gelir seviyesi artmakla birlikte dünyada seracılıkta rekabet gücümüzde artacaktır. Daha fazla kazanç sağlayacaktır.

Sistemtav Sysped Evaporatif Soğutucu Pedi  kalitesini nasıl anlarsınız? 

Elde edilecek serinleme derecesi oluk açıları ile doğrudan bağlantılıdır. Oluk açısı evaporatif pedin dış yüzeyine akan su miktarını belirlerken, geçen havanın  statik basıncını da doğrudan etkiler.

  1. Evaporatif soğutucu Pedlerin kesimleri statik basıncın etkisinde rol oynar ve fanların performansını etkiler.
  2. Yüzey kenarlarının esnekliği ile ilgili gerekli çalışma yapılmış olmalıdır.
  3. Soğutucu Ped imal edildiği kağıt kadar iyidir. Hammadde  tedariğinde doğru testlerin yapılmış olması gerekir.
  4. Evaporatif Soğutma pedindeki yapışkan bağlantıları ne kadar kuvvetlidir? Son kullanıcı mutlaka test sonuçlarını istemelidir.
  • Evaporatif ped kağıtlar yüksek su emiş kapasitesine sahip olmakla birlikte parçalanmalarını önlemek ve yüksek miktarda nemlenme özellikleri, hava akışı, verimlilik ve maksimum dayanıklılık kazanmalarını sağlamak amacıyla kokusuz bir kimyasalla etkileşime sokulmaktadır. Böylece, hücrelerin güçlü ve sert yapısına rağmen yüksek emiş kapasitesine sahip olması sağlanmaktadır.
  • Evaporatif ped kağıtları şekillendirilmiş olukların şekli ve olukları, çeşitli uygulamalarda ve koşullarda yüksek hava doymuşluğu, yüksek verim ve az miktarda basınç düşmesini sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.
  • Sysped EVAPORATİF PED müşterinin istekleri doğrultusunda çeşitli yükseklikte, oluk ve açı ölçülerinde tedariğinde destek verir
  • SYSPED evaporatif ped kağıtları, arı kovanı şeklindeki tasarımı soğutma alanının her yerinde tek tip hava dağıtımı sağlamaktadır.