Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. internet sitesinin kullanıcılara sağladığı bilgi ve hizmetlere ilişkin hükümleri düzenlemektedir. www.sistemtav.com’a (“Site”) giren veya Site’ deki herhangi bir bilgiyi kullanan her kullanıcı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasından yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANIM KOŞULLARI

  1. Site’ de yer alan her türlü içerik, tanıtım ve bilgi, bilgi verme amaçlıdır ve Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. ile kullanıcı arasında Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve/veya programların, verilerin kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. yöneticisi ve/veya çalışanı sorumlu değildir.
  2. Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti., herhangi bir zamanda Site’de mevcut her türlü hizmet, tasarım, ürün ve bilgi ile işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma, Site’yi yeniden düzenleme veya kapatma hakkını haizdir. 
  3. Site’ye giriş ile yapılan değişiklikler kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Site’de yayınlanan, fikri ve sınai mülkiyet hakları Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.’e ait olan bütün yazılı, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakkı saklıdır. Bunlara Site’de yer verilmesi, bu materyallerin kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, izin ya da lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu materyaller Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan kullanıcıya aittir.
  4. Site’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için tedbirler alınmış olmakla birlikte, kullanıcı kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Site’ye girilmesi nedeniyle kullanıcının işletim sistemi veya yazılımlarında meydana gelebilecek hata veya bunların sonuçlarından Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  5. Site’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, mevcut ya da oluşabilecek hatalarla ilgili hiçbir garanti verilmemektedir. Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
  6. Site’deki başvuru formlarının yalnızca doldurulmuş olması kullanıcılara herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez.
  7. Site Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti., bu internet sitelerinin içerikleri ve/veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
  8. Kullanıcı, Site’yi kullanarak, işbu Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Kullanım Koşulları Sistem Kümes Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak göstermek suretiyle dahi herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz.